Tài khoản này chưa phải tài khoản VIP. Để nâng cấp tài khoản VIP, bấm vào đây Vip.MuaBanNhanh.com

Bơm bánh răng Marzocchi - Marzocchi pump việt nam

Ms Hoa - Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
Có 101 tin đăng
Bơm bánh răng Marzocchi - Marzocchi pump việt nam
Giá: 2,000,000VND
Lượt xem: 123
Loại hình: Cần bán/Dịch vụ
Tình trạng: Mới 100%
Cập nhật: 9 tháng trước

Ms Hoa - Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý

0932 600 412

Số 21/17G Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP.HCM

Bơm bánh răng Marzocchi - Marzocchi pump việt nam

Bơm bánh răng Marzocchi - Marzocchi pump việt nam

2,000,000VND
Số lượng
Thành tiền
2,000,000VND

Thông tin chi tiết

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là đại lý Marzocchi việt nam
- Bơm cánh quạt Marzocchi
- Bơm thủy lực Marzocchi
- Bơm chìm Marzocchi
LIÊN HỆ
Ms Hoa
Giới thiệu về bơm bánh răng Marzocchi
Bơm bánh răng bên ngoài là các máy bơm phổ biến nhất được sử dụng trong các hệ thống thủy lực hiện đại. Nó có tính năng linh hoạt, sức mạnh và tuổi thọ sử dụng lâu dài. xây dựng đơn giản của Marzocchi đảm bảo chi phí mua giới hạn và phục vụ.
Một số Model thông dụng
ALM2BK1-R-12-E1 ALP1-D-20 PD ELI2-D-25,7
ALM2BK1-R-13-E1 ALP1-D-3 PD ELI2-D-28,0
ALM2BK1-R-16-E1 ALP1-D-4 PD ELI2-D-35,0
ALM2BK1-R-20-E1 ALP1-D-5 PD ELI2-7.0
ALM2BK1-R-22-E1 ALP1-D-6 PD ELI2-8.2
ALM2BK1-R-25-E1 ALP1-D-7 PD ELI2-9.6
ALM2BK1-R-30-E1 ALP1-D-9 PD ELI2-11.4
ALM2BK1-R-34-E1 ALP1A-D-11 PD ELI2-14.0
ALM2BK1-R-37-E1 ALP1A-D-13 PD ELI2-16.1
ALM2BK1-R-40-E1 ALP1A-D-16 PD ELI2-17.8
ALM2BK2-R-6-E1 ALP1A-D-2 PD ELI2-21.0
ALM2BK2-R-9-E1 ALP1A-D-20 PD ELI2-23.7
ALM2BK2-R-10-E1 ALP1A-D-3 PD ELI2-25.7
ALM2BK2-R-12-E1 ALP1A-D-4 PD ELI2-28.0
ALM2BK2-R-13-E1 ALP1A-D-5 PD ELI2-35.0
ALM2BK2-R-16-E1 ALP1A-D-6 PD ELI2A-D-7.0
ALM2BK2-R-20-E1 ALP1A-D-7 PD ELI2A-D-8.2
ALM2BK2-R-22-E1 ALP1A-D-9 PD ELI2A-D-9.6
ALM2BK2-R-25-E1 ALP1AF-S-4 PD ELI2A-D-11,4
ALM2BK2-R-30-E1 ALP1AF-S-5 PD ELI2A-D-14,0
ALM2BK2-R-34-E1 ALP1AF-S-6 PD ELI2A-D-16,1
ALM2BK2-R-37-E1 ALP1AF-S-7 PD ELI2A-D-17,8
ALM2BK2-R-40-E1 ALP1AF-S-9 PD ELI2A-D-21,0
ALM2BK4-R-6-E1 ALP1AQ-D-11 PD ELI2A-D-23,7
ALM2BK4-R-9-E1 ALP1AQ-D-13 PD ELI2A-D-25,7
ALM2BK4-R-10-E1 ALP1AQ-D-16 PD ELI2A-D-28,0
ALM2BK4-R-12-E1 ALP1AQ-D-2 PD ELI2A-D-35,0
ALM2BK4-R-13-E1 ALP1AQ-D-20 PD ELI2BK1-D-7.0
ALM2BK4-R-16-E1 ALP1AQ-D-3 PD ELI2BK1-D-8.2
ALM2BK4-R-20-E1 ALP1AQ-D-4 PD ELI2BK1-D-9.6
ALM2BK4-R-22-E1 ALP1AQ-D-5 PD ELI2BK1-D-11,4
ALM2BK4-R-25-E1 ALP1AQ-D-6 PD ELI2BK1-D-14,0
ALM2BK4-R-30-E1 ALP1AQ-D-7 PD ELI2BK1-D-16,1
ALM2BK4-R-34-E1 ALP1AQ-D-9 PD ELI2BK1-D-17,8
ALM2BK4-R-37-E1 ALP1AQN-D-11 PD ELI2BK1-D-21,0
ALM2BK4-R-40-E1 ALP1AQN-D-13 PD ELI2BK1-D-23,7
ALM2BK7-R-6-E1 ALP1AQN-D-16 PD ELI2BK1-D-25,7
ALM2BK7-R-9-E1 ALP1AQN-D-2 PD ELI2BK1-D-28,0
ALM2BK7-R-10-E1 ALP1AQN-D-20 PD ELI2BK1-D-35,0
ALM2BK7-R-12-E1 ALP1AQN-D-3 PD ELI2BK2-D-7.0
ALM2BK7-R-13-E1 ALP1AQN-D-4 PD ELI2BK2-D-8.2
ALM2BK7-R-16-E1 ALP1AQN-D-5 PD ELI2BK2-D-9.6
ALM2BK7-R-20-E1 ALP1AQN-D-6 PD ELI2BK2-D-11,4
ALM2BK7-R-22-E1 ALP1AQN-D-7 PD ELI2BK2-D-14,0
ALM2BK7-R-25-E1 ALP1AQN-D-9 PD ELI2BK2-D-16,1
ALM2BK7-R-30-E1 ALP2-D-10-D PD ELI2BK2-D-17,8
ALM2BK7-R-34-E1 ALP2-D-10-EP PD ELI2BK2-D-21,0
ALM2BK7-R-37-E1 ALP2-D-10-MU ALM1 GHM2BK4-R-20-E1 ELI2A-D-14,0
ALM2BK7-R-40-E1 ALP2-D-10-VM-E0 ALM1-EO GHM2BK4-R-22-E1 ELI2A-D-16,1
ALM3-R-33-E1 ALP2-D-10-VM-E3 ALM1A GHM2BK4-R-25-E1 ELI2A-D-17,8
ALM3-R-40-E1 ALP2-D-10 ALM1A-EO GHM2BK4-R-30-E1 ELI2A-D-21,0
ALM3-R-50-E1 ALP2-D-12-D ALM2 GHM2BK4-R-34-E1 ELI2A-D-23,7
ALM3-R-60-E1 ALP2-D-12-EP ALM2-VE (with proportional relief valve) GHM2BK4-R-37-E1 ELI2A-D-25,7
ALM3-R-66-E1 ALP2-D-12-MU ALM2-VN-VM (with anti-cavitation and relief valves) GHM2BK4-R-40-E1 ELI2A-D-28,0
ALM3-R-8--E1 ALP2-D-12-VM-E0 ALM2 GHM2BK7-R-6-E1 ELI2A-D-35,0
ALM3-R-94-E1 ALP2-D-12-VM-E3 ALM2-EO GHM2BK7-R-9-E1 ELI2BK1-D-7.0
ALM3-R-110-E1 ALP2-D-12 ALM2A GHM2BK7-R-10-E1 ELI2BK1-D-8.2
ALM3-R-120-E1 ALP2-D-13-D ALM21A-EO GHM2BK7-R-12-E1 ELI2BK1-D-9.6
ALM3-R-135-E1 ALP2-D-13-EP ALM2BK1 GHM2BK7-R-13-E1 ELI2BK1-D-11,4
ALM3A-R-33-E1 ALP2-D-13-MU ALM2BK2 GHM2BK7-R-16-E1 ELI2BK1-D-14,0
ALM3A-R-40-E1 ALP2-D-13-VM-E0 ALM2BK4 GHM2BK7-R-20-E1 ELI2BK1-D-16,1
ALM3A-R-50-E1 ALP2-D-13-VM-E3 ALM2BK7 GHM2BK7-R-22-E1 ELI2BK1-D-17,8
ALM3A-R-60-E1 ALP2-D-13 ALM3 GHM2BK7-R-25-E1 ELI2BK1-D-21,0
ALM3A-R-66-E1 ALP2-D-16-D ALM3A GHM2BK7-R-30-E1 ELI2BK1-D-23,7
ALM3A-R-8--E1 ALP2-D-16-EP ALM1-R-4-E1 GHM2BK7-R-34-E1 ELI2BK1-D-25,7
ALM3A-R-94-E1 ALP2-D-16-MU ALM1-R-5-E1 GHM2BK7-R-37-E1 ELI2BK1-D-28,0
ALM3A-R-110-E1 ALP2-D-16-VM-E0 ALM1-R-6-E1 GHM2BK7-R-40-E1 ELI2BK1-D-35,0
ALM3A-R-120-E1 ALP2-D-16-VM-E3 ALM1-R-7-E1 GHM3-D-33 ELI2BK2-D-7.0
ALM3A-R-135-E1 ALP2-D-16 ALM1-R-9-E1 GHM3-D-40 ELI2BK2-D-8.2
ALM2A-R-6-E1-T ALP2-D-20-D ALM1-R-11-E1 GHM3-D-50 ELI2BK2-D-9.6
ALM2A-R-9-E1-T ALP2-D-20-EP ALM1-R-13-E1 GHM3-D-60 ELI2BK2-D-11,4
ALM2A-R-10-E1-T ALP2-D-20-MU ALM1-R-16-E1 GHM3-D-66 ELI2BK2-D-14,0
ALM2A-R-12-E1-T ALP2-D-20-VM-E0 ALM1A-R-4-EO GHM3-D-80 ELI2BK2-D-16,1
ALM2A-R-13-E1-T ALP2-D-20-VM-E3 ALM1A-R-5-EO GHM3-D-94 ELI2BK2-D-17,8
ALM2A-R-16-E1-T ALP2-D-20 ALM1A-R-6-EO GHM3-D-110 ELI2BK2-D-21,0
ALM2A-R-20-E1-T ALP2-D-22-D ALM1A-R-7-EO GHM3-D-120 ELI2BK2-D-23,7
ALM2A-R-22-E1-T ALP2-D-22-EP ALM1A-R-9-EO GHM3-D-135 ELI2BK2-D-25,7
ALM2A-R-25-E1-T ALP2-D-22-MU ALM1A-R-11-EO GHM3A-D-33 ELI2BK2-D-28,0
ALM2A-R-30-E1-T ALP2-D-22-VM-E0 ALM1A-R-13-EO GHM3A-D-40 ELI2BK2-D-35,0
ALM2A-R-34-E1-T ALP2-D-22-VM-E3 ALM1A-R-16-EO GHM3A-D-50 ELI2BK4-D-7.0
ALM2A-R-37-E1-T ALP2-D-22 ALM1A-R-4-E1 GHM3A-D-60 ELI2BK4-D-8.2
ALM2A-R-40-E1-T ALP2-D-25-D ALM1A-R-5-E1 GHM3A-D-66 ELI2BK4-D-9.6
ALM2-R-6-E1-T ALP2-D-25-EP ALM1A-R-6-E1 GHM3A-D-80 ELI2BK4-D-11,4
ALM2-R-9-E1-T ALP2-D-25-MU ALM1A-R-7-E1 GHM3A-D-94 ELI2BK4-D-14,0
ALM2-R-10-E1-T ALP2-D-25-VM-E0 ALM1A-R-9-E1 GHM3A-D-110 ELI2BK4-D-16,1
ALM2-R-12-E1-T ALP2-D-25-VM-E3 ALM1A-R-11-E1 GHM3A-D-120 ELI2BK4-D-17,8
ALM2-R-13-E1-T ALP2-D-25 ALM1A-R-13-E1 GHM3A-D-135 ELI2BK4-D-21,0
ALM2-R-16-E1-T ALP2-D-30-D ALM1A-R-16-E1 GHM3A2-D-33 ELI2BK4-D-23,7
ALM2-R-20-E1-T ALP2-D-30-EP ALM1AQ-R-4-E2 GHM3A2-D-40 ELI2BK4-D-25,7
ALM2-R-22-E1-T ALP2-D-30-MU ALM1AQ-R-5-E2 GHM3A2-D-50 ELI2BK4-D-28,0
ALM2-R-25-E1-T ALP2-D-30-VM-E0 ALM1AQ-R-6-E2 GHM3A2-D-60 ELI2BK4-D-35,0
ALM2-R-30-E1-T ALP2-D-30-VM-E3 ALM1AQ-R-7-E2 GHM3A2-D-66 ELI2BK7-D-7.0
ALM2-R-34-E1-T ALP2-D-30 ALM1AQ-R-9-E2 GHM3A2-D-80 ELI2BK7-D-8.2
ALM2-R-37-E1-T ALP2-D-34-D ALM1AQ-R-11-E2 GHM3A2-D-94 ELI2BK7-D-9.6
ALM2-R-40-E1-T ALP2-D-34-EP ALM1AQ-R-13-E2 GHM3A2-D-110 ELI2BK7-D-11,4
ALM2BK1-R-6-E1-T ALP2-D-34-MU ALM1AQ-R-16-E2 GHM3A2-D-120 ELI2BK7-D-14,0
ALM2BK1-R-9-E1-T ALP2-D-34-VM-E0 ALM2-R-6-EO GHM3A2-D-135 ELI2BK7-D-16,1
ALM2BK1-R-10-E1-T ALP2-D-34-VM-E3 ALM2-R-9-EO GHM3BK1-D-33 ELI2BK7-D-17,8
ALM2BK1-R-12-E1-T ALP2-D-34 ALM2-R-12-EO GHM3BK1-D-40 ELI2BK7-D-21,0
ALM2BK1-R-13-E1-T ALP2-D-37-D ALM2-R-13-EO GHM3BK1-D-50 ELI2BK7-D-23,7
ALM2BK1-R-16-E1-T ALP2-D-37-EP ALM2-R-16-EO GHM3BK1-D-60 ELI2BK7-D-25,7
ALM2BK1-R-20-E1-T ALP2-D-37-MU ALM2-R-20-EO GHM3BK1-D-66 ELI2BK7-D-28,0
ALM2BK1-R-22-E1-T ALP2-D-37-VM-E0 ALM2-R-22-EO GHM3BK1-D-80 ELI2BK7-D-35,0
ALM2BK1-R-25-E1-T ALP2-D-37-VM-E3 ALM2-R-25-EO GHM3BK1-D-94 ELI3-20.4
ALM2BK1-R-30-E1-T ALP2-D-37 ALM2-R-30-EO GHM3BK1-D-110 ELI3-21.6
ALM2BK1-R-34-E1-T ALP2-D-40-D ALM2-R-34-EO GHM3BK1-D-120 ELI3-26.3
ALM2BK1-R-37-E1-T ALP2-D-40-EP ALM2-R-37-EO GHM3BK1-D-135 ELI3-33.3
ALM2BK1-R-40-E1-T ALP2-D-40-MU ALM2-R-40-EO ALP1 ELI3-39.1
GHM1 ALP2-D-40-VM-E0 ALM2A-R-6-EO ALP1A ELI3-43.2
GHM1-EO ALP2-D-40-VM-E3 ALM2A-R-9-EO ALP1AF ELI3-52.0
GHM1A ALP2-D-40 ALM2A-R-12-EO ALP1AQ ELI3-60.8
GHM1A-EO ALP2-D-50-EP ALM2A-R-13-EO ALP1AQN ELI3-70.7
GHM1AQ ALP2-D-50-MU ALM2A-R-16-EO ALP2 ELI3-78.3
GHM2 ALP2-D-50-VM-E0 ALM2A-R-20-EO ALP2 ELI3-87.1
GHM2-EO ALP2-D-50-VM-E3 ALM2A-R-22-EO ALP2-VM-EO ELI3-64.3
GHM2-T ALP2-D-50 ALM2A-R-25-EO ALP2-MU ELI3A-20,4
GHM2A ALP2-D-6-D ALM2A-R-30-EO ALP2-VM-E3 ELI3A-21,6
GHM2A-EO ALP2-D-6-EP ALM2A-R-34-EO ALP2A ELI3A-26,3
GHM2A3 ALP2-D-6-MU ALM2A-R-37-EO ALP2A-MU ELI3A-33,3
GHM2BK1 ALP2-D-6-VM-E0 ALM2A-R-40-EO ALP2BK1 ELI3A-39.1
GHM2BK1-T ALP2-D-6-VM-E3 ALM2A-R-6-E1 ALP2BK2 ELI3A-43.2
GHM2BK2 ALP2-D-6 ALM2A-R-9-E1 ALP2BK4 ELI3A-52.0
GHM2BK4 ALP2-D-9-D ALM2A-R-10-E1 ALP2BK7 ELI3A-60,8
GHM2BK7 ALP2-D-9-MU ALM2A-R-12-E1 ALP3 ELI3A-70,7
GHM3 ALP2-D-9-VM-E0 ALM2A-R-13-E1 ALP3-MU ELI3A-78.3
GHM3A ALP2-D-9-VM-E3 ALM2A-R-16-E1 ALP3A ELI3A-87,1
GHM3A2 ALP2-D-9 ALM2A-R-20-E1 ALP3A-MU ELI3A-64,3
GHM3BK1 ALP2A-D-10-D ALM2A-R-22-E1 ALP3A-FA-KA PD ELI2-D-7.0
GHM35 ALP2A-D-10-MU ALM2A-R-25-E1 ALP3A-FG-KA PD ELI2-D-8.2
GHM1-D-4 ALP2A-D-12-D ALM2A-R-30-E1 ALP4 PD ELI2-D-9.6
GHM1-D-5 ALP2A-D-12-MU ALM2A-R-34-E1 ALP4E PD ELI2-D-11,4
GHM1-D-6 ALP2A-D-13-D ALM2A-R-37-E1 ALP4A PD ELI2-D-14,0
GHM1-D-7 ALP2A-D-13-MU ALM2A-R-40-E1 ALP1-D-11 PD ELI2-D-16,1
GHM1-D-9 ALP2A-D-16-D ALM2BK1-R-6-E1 ALP1-D-13 PD ELI2-D-17,8
GHM1-D-10 ALP2A-D-16-MU ALM2BK1-R-9-E1 ALP1-D-16 PD ELI2-D-21,0
GHM1-D-11 ALP2A-D-20-D ALM2BK1-R-10-E1 ALP1-D-2 PD ELI2-D-23,7
GHM1-D-13 ALP2A-D-20-MU Anh 0,5 D 1,30
GHM1-D-16 ALP2A-D-22-D Anh 0,5 D 1,60
GHM1A-D-4 ALP2A-D-22-MU Anh 0,5 D 2,00
GHM1A-D-5 ALP2A-D-25-D
GHM1A-D-6 ALP2A-D-25-MU Tại 0:25 D 18 KA
GHM1A-D-7 ALP2A-D-30-D Tại 0:25 D 24 KA
GHM1A-D-9 ALP2A-D-30-MU Tại 0:25 D 30 KA
GHM1A-D-10 ALP2A-D-34-D D 12:25 36 KA
GHM1A-D-11 ALP2A-D-34-MU Tại 0:25 D 48 KA
GHM1A-D-13 ALP2A-D-37-D Tại 0:25 D 60 KA
GHM1A-D-16 ALP2A-D-37-MU D 0,5 0,50 KA
GHM1AQ-D-4 ALP2A-D-40-D D 0,5 0,75 KA
GHM1AQ-D-5 ALP2A-D-40-MU 0,5 D 1,00 KA
GHM1AQ-D-6 ALP2A-D-50-MU 0,5 D 1,30 KA
GHM1AQ-D-7 ALP2A-D-6-D 0,5 D 1,60 KA
GHM1AQ-D-9 ALP2A-D-6-MU 0,5 D 2,00 KA
GHM1AQ-D-10 ALP2A-D-9-D
GHM1AQ-D-11 ALP2A-D-9-MU 0.25 D 18 G RO
GHM1AQ-D-13 ALP2BK1-D-10 0.25 D 24 G RO
GHM1AQ-D-16 ALP2BK1-D-12 0.25 D 30 G RO
GHM1-D-2 ALP2BK1-D-13 0.25 D 36 G RO
GHM1-D-2-FG-V ALP2BK1-D-16 0.25 D 48 G RO
GHM1A-D-2-S1 ALP2BK1-D-20 0.25 D 60 G RO
GHM1-R-4-E1 ALP2BK1-D-22 0,5 D 0,50 G RO
GHM1-S-4 ALP2BK1-D-25 0,5 D 0,75 G RO
GHM1-S-5 ALP2BK1-D-30 0,5 D 1,00 G RO
GHM1-S-6 ALP2BK1-D-34 0,5 D 1,30 G RO
GHM1-S-7 ALP2BK1-D-37 0,5 D 1,60 G RO
GHM1-S-9 ALP2BK1-D-40 0,5 D 2,00 G RO
GHM1-S-10 ALP2BK1-D-6
GHM1-S-11 ALP2BK1-D-9 U 0,25 D 18 G RO
GHM1-S-13 ALP2BK2-D-10 U 0,25 D 24 G RO
GHM1-S-16 ALP2BK2-D-12 U 0,25 D 30 G RO
GHM1A-S-4 ALP2BK2-D-13 U 0,25 D 36 G RO
GHM1A-S-5 ALP2BK2-D-16 U 0,25 D 48 G RO
GHM1A-S-6 ALP2BK2-D-20 U 0,25 D 60 G RO
GHM1A-S-7 ALP2BK2-D-22 U 0,5 D 0,50 G RO
GHM1A-S-9 ALP2BK2-D-25 U 0,5 D 0,75 G RO
GHM1A-S-10 ALP2BK2-D-30 U 0,5 D 1,00 G RO
GHM1A-S-11 ALP2BK2-D-34 U 0,5 D 1,30 G RO
GHM1A-S-13 ALP2BK2-D-37 U 0,5 D 1,60 G RO
GHM1A-S-16 ALP2BK2-D-40 U 0,5 D 2,00 G RO
GHM1AQ-S-4 ALP2BK2-D-6
GHM1AQ-S-5 ALP2BK2-D-9 0,25 R 18
GHM1AQ-S-6 ALP2BK4-D-10 0,25 R 24
GHM1AQ-S-7 ALP2BK4-D-12 0,25 R 30
GHM1AQ-S-9 ALP2BK4-D-13 0,25 R 36
GHM1AQ-S-10 ALP2BK4-D-16 0,25 R 48
GHM1AQ-S-11 ALP2BK4-D-20 0,25 R 60
GHM1AQ-S-13 ALP2BK4-D-22 0.5 R 0,50
GHM1AQ-S-16 ALP2BK4-D-25 0.5 R 0,75
GHM1-R-4 ALP2BK4-D-30 0.5 R 1,00
GHM1-R-5 ALP2BK4-D-34 0.5 R 1,30
GHM1-R-6 ALP2BK4-D-37 0.5 R 1,60
GHM1-R-7 ALP2BK4-D-40 0.5 R 2,00
GHM1-R-9 ALP2BK4-D-6
GHM1-R-10 ALP2BK4-D-9 0,25 R 18 KX
GHM1-R-11 ALP2BK7-D-10 0,25 R 24 KX
GHM1-R-13 ALP2BK7-D-12 0,25 R 30 KX
GHM1-R-16 ALP2BK7-D-13 0,25 R 36 KX
GHM1A-R-4 ALP2BK7-D-16 0,25 R 48 KX
GHM1A-R-5 ALP2BK7-D-20 0,25 R 60 KX
GHM1A-R-6 ALP2BK7-D-22 0.5 R 0,50 KX
GHM1A-R-7 ALP2BK7-D-25 0.5 R 0,75 KX
GHM1A-R-9 ALP2BK7-D-30 0.5 R 1,00 KX
GHM1A-R-10 ALP2BK7-D-34 0.5 R 1,30 KX
GHM1A-R-11 ALP2BK7-D-37 0.5 R 1,60 KX
GHM1A-R-13 ALP2BK7-D-40 0.5 R 2,00 KX
GHM1A-R-16 ALP2BK7-D-6
GHM1AQ-R-4 ALP2BK7-D-9 0,25 R 18 VN KX
GHM1AQ-R-5 ALP3-D-110-FG-KA 0,25 R 24 VN KX
GHM1AQ-R-6 ALP3-D-110-MU 0,25 R 30 VN KX
GHM1AQ-R-7 ALP3-D-110 0,25 R 36 VN KX
GHM1AQ-R-9 ALP3-D-120-FG-KA 0,25 R 48 VN KX
GHM1AQ-R-10 ALP3-D-120-MU 0,25 R 60 VN KX
GHM1AQ-R-11 ALP3-D-120 0.5 R 0,50 VN KX
GHM1AQ-R-13 ALP3-D-135-FG-KA 0.5 R 0,75 VN KX
GHM1AQ-R-16 ALP3-D-135-MU 0.5 R 1,00 VN KX
GHM2-D-4 ALP3-D-135 0.5 R 1,30 VN KX
GHM2-D-5 ALP3-D-30-FG-KA 0.5 R 1,60 VN KX
GHM2-D-6 ALP3-D-30-MU 0.5 R 2,00 VN KX
GHM2-D-7 ALP3-D-30
GHM2-D-9 ALP3-D-33-FG-KA U 0,25 R 18
GHM2-D-10 ALP3-D-33-MU U 0,25 R 24
GHM2-D-11 ALP3-D-33 U 0,25 R 30
GHM2-D-13 ALP3-D-40-FG-KA U 0,25 R 36
GHM2-D-16 ALP3-D-40-MU U 0,25 R 48
GHM2A-D-4 ALP3-D-40 U 0,25 R 60
GHM2A-D-5 ALP3-D-50-FG-KA U 0.5 R 0,50
GHM2A-D-6 ALP3-D-50-MU U 0.5 R 0,75
GHM2A-D-7 ALP3-D-50 U 0.5 R 1,00
GHM2A-D-9 ALP3-D-60-FG-KA U 0.5 R 1,30
GHM2A-D-10 ALP3-D-60-MU U 0.5 R 1,60
GHM2A-D-11 ALP3-D-60 U 0.5 R 2,00
GHM2A-D-13 ALP3-D-66-FG-KA
GHM2A-D-16 ALP3-D-66-MU U 0,25 R 18 KX
GHM2AQ-D-4 ALP3-D-66 U 0,25 R 24 KX
GHM2AQ-D-5 ALP3-D-80-FG-KA U 0,25 R 30 KX
GHM2AQ-D-6 ALP3-D-80-MU U 0,25 R 36 KX
GHM2AQ-D-7 ALP3-D-80 U 0,25 R 48 KX
GHM2AQ-D-9 ALP3-D-94-FG-KA U 0,25 R 60 KX
GHM2AQ-D-10 ALP3-D-94-MU U 0.5 R 0,50 KX
GHM2AQ-D-11 ALP3-D-94 U 0.5 R 0,75 KX
GHM2AQ-D-13 ALP3A-D-110-FA-KA U 0.5 R 1,00 KX
GHM2AQ-D-16 ALP3A-D-110-MU U 0.5 R 1,30 KX
GHM2-D-2 ALP3A-D-110 U 0.5 R 1,60 KX
GHM2-D-2-FG-V ALP3A-D-120-FA-KA U 0.5 R 2,00 KX
GHM2A-D-2-S1 ALP3A-D-120-MU
GHM2-R-4-E1 ALP3A-D-120 U 0,25 R 18 VN KX
GHM2-S-4 ALP3A-D-135-FA-KA U 0,25 R 24 VN KX
GHM2-S-5 ALP3A-D-135-MU U 0,25 R 30 VN KX
GHM2-S-6 ALP3A-D-135 U 0,25 R 36 VN KX
GHM2-S-7 ALP3A-D-30-FA-KA U 0,25 R 48 VN KX
GHM2-S-9 ALP3A-D-30-MU U 0,25 R 60 VN KX
GHM2-S-10 ALP3A-D-30 U 0.5 R 0,50 VN KX
GHM2-S-11 ALP3A-D-33-FA-KA U 0.5 R 0,75 VN KX
GHM2-S-13 ALP3A-D-33-MU U 0.5 R 1,00 VN KX
GHM2-S-16 ALP3A-D-33 U 0.5 R 1,30 VN KX
GHM2A-S-4 ALP3A-D-40-FA-KA U 0.5 R 1,60 VN KX
GHM2A-S-5 ALP3A-D-40-MU U 0.5 R 2,00 VN KX
GHM2A-S-6 ALP3A-D-40
GHM2A-S-7 ALP3A-D-50-FA-KA 0,25 R 18 VN KX
GHM2A-S-9 ALP3A-D-50-MU 0,25 R 24 VN KX
GHM2A-S-10 ALP3A-D-50 0,25 R 30 VN KX
GHM2A-S-11 ALP3A-D-60-FA-KA 0,25 R 36 VN KX
GHM2A-S-13 ALP3A-D-60-MU 0,25 R 48 VN KX
GHM2A-S-16 ALP3A-D-60 0,25 R 60 VN KX
GHM2AQ-S-4 ALP3A-D-66-FA-KA 0.5 R 0,50 VN KX
GHM2AQ-S-5 ALP3A-D-66-MU 0.5 R 0,75 VN KX
GHM2AQ-S-6 ALP3A-D-66 0.5 R 1,00 VN KX
GHM2AQ-S-7 ALP3A-D-80-FA-KA 0.5 R 1,30 VN KX
GHM2AQ-S-9 ALP3A-D-80-MU 0.5 R 1,60 VN KX
GHM2AQ-S-10 ALP3A-D-80 0.5 R 2,00 VN KX
GHM2AQ-S-11 ALP3A-D-94-FA-KA U 0,25 R 18 VN KX
GHM2AQ-S-13 ALP3A-D-94-MU U 0,25 R 24 VN KX
GHM2AQ-S-16 ALP3A-D-94 U 0,25 R 30 VN KX
GHM2-R-4 ALP4-D-130 U 0,25 R 36 VN KX
GHM2-R-5 ALP4-D-160 U 0,25 R 48 VN KX
GHM2-R-6 ALP4-D-190 U 0,25 R 60 VNKX
GHM2-R-7 ALP4-D-220 U 0.5R0,50 VNKX
GHM2-R-9 ALP4-D-250 U 0.5R0,75 VNKX
GHM2-R-10 ALP4-D-270 U 0.5R1,00 VNKX
GHM2-R-11 ALP4-D-300 U 0,5 R1,30 VN KX
GHM2-R-13 ALP4A-D-130 U 0.5 R 1,60 VN KX
GHM2-R-16 ALP4A-D-160 U 0.5 R 2,00 VN KX
GHM2A-R-4 ALP4A-D-190
GHM2A-R-5 ALP4A-D-220 1PD1,6
GHM2A-R-6 ALP4A-D-250 1PD2
GHM2A-R-7 ALP4A-D-270 1PD2,5
GHM2A-R-9 ALP4A-D-300 1PD3,3
GHM2A-R-10 ALP4E-D-130 1PD4,2
GHM2A-R-11 ALP4E-D-160 1PD5
GHM2A-R-13 ALP4E-D-190 1PD5,8
GHM2A-R-16 ALP4E-D-220 1PD6,7
GHM2AQ-R-4 ALP4E-D-250 1PD7,5
GHM2AQ-R-5 ALP4E-D-270 1PD9,2
GHM2AQ-R-6 ALP4E-D-300 1PD11,5
GHM2AQ-R-7 ALP2-D-6-T K1PD1,6
GHM2AQ-R-9 ALP2-D-9-T K1PD2
GHM2AQ-R-10 ALP2-D-10-T K1PD2,5
GHM2AQ-R-11 ALP2-D-12-T K1PD3,3
GHM2AQ-R-13 ALP2-D-13-T K1PD4,2
GHM2AQ-R-16 ALP2-D-16-T K1PD5
GHM2A3-D-4 ALP2-D-20-T K1PD5,8
GHM2A3-D-5 ALP2-D-22-T K1PD6,7
GHM2A3-D-6 ALP2-D-25-T K1PD7,5
GHM2A3-D-7 ALP2-D-30-T K1PD9,2
GHM2A3-D-9 ALP2-D-34-T K1PD11,5
GHM2A3-D-10 ALP2-D-37-T KL1PD1,6
GHM2A3-D-11 ALP2-D-40-T KL1PD2
GHM2A3-D-13 ALP2-D-50-T KL1PD2,5
GHM2A3-D-16 ALP2BK1-D-10-T KL1PD3,3
GHM2A3Q-D-4 ALP2BK1-D-12-T KL1PD4,2
GHM2A3Q-D-5 ALP2BK1-D-13-T KL1PD5
GHM2A3Q-D-6 ALP2BK1-D-16-T KL1PD5,8
GHM2A3Q-D-7 ALP2BK1-D-20-T KL1PD6,7
GHM2A3Q-D-9 ALP2BK1-D-22-T KL1PD7,5
GHM2A3Q-D-10 ALP2BK1-D-25-T KL1PD9,2
GHM2A3Q-D-11 ALP2BK1-D-30-T KL1PD11,5
GHM2A3Q-D-13 ALP2BK1-D-34-T KF1PD1,6
GHM2A3Q-D-16 ALP2BK1-D-37-T KF1PD2
GHM2A3-D-2-S1 ALP2BK1-D-40-T KF1PD2,5
GHM2A3-S-4 ALP2BK1-D-6-T KF1PD3,3
GHM2A3-S-5 ALP2BK1-D-9-T KF1PD4,2
GHM2A3-S-6 ALPC 1 KF1PD5
GHM2A3-S-7 ALPC 2 KF1PD5,8
GHM2A3-S-9 GHPC1 KF1PD6,7
GHM2A3-S-10 GHPC2 KF1PD7,5
GHM2A3-S-11 K1P D 1,6 G KF1PD9,2
GHM2A3-S-13 K1P D 2 G KF1PD11,5
GHM2A3-S-16 K1P D 2,5 G 1BK4D1,6
GHM2A3Q-S-4 K1P D 3,3 G 1BK4D2
GHM2A3Q-S-5 K1P D 4,2 G 1BK4D2,5
GHM2A3Q-S-6 K1P D 5 G 1BK4D3,3
GHM2A3Q-S-7 K1P D 5,8 G 1BK4D4,2
GHM2A3Q-S-9 K1P D 6,7 G 1BK4D5
GHM2A3Q-S-10 K1P D 7,5 G 1BK4D5,8
GHM2A3Q-S-11 K1P D 9,2 G 1BK4D6,7
GHM2A3Q-S-13 K1P D 11,5 G 1BK4D7,5
GHM2A3Q-S-16 KF1P D 1,6 G 1BK4D9,2
GHM2A3-R-4 KF1P D 2 G 1BK4D11,5
GHM2A3-R-5 KF1P D 2,5 G 1BK7D1,6
GHM2A3-R-6 KF1P D 3,3 G 1BK7D2
GHM2A3-R-7 KF1P D 4,2 G 1BK7D2,5
GHM2A3-R-9 KF1P D 5 G 1BK7D3,3
GHM2A3-R-10 KF1P D 5,8 G 1BK7D4,2
GHM2A3-R-11 KF1P D 6,7 G 1BK7D5
GHM2A3-R-13 KF1P D 7,5 G 1BK7D5,8
GHM2A3-R-16 KF1P D 9,2 G 1BK7D6,7
GHM2A3Q-R-4 KF1P D 11,5 G 1BK7D7,5
GHM2A3Q-R-5 KL1P D 1,6 G 1BK7D9,2
GHM2A3Q-R-6 KL1P D 2 G 1BK7D11,5
GHM2A3Q-R-7 KL1P D 2,5 G 1PBW082S
GHM2A3Q-R-9 KL1P D 3,3 G 1PBW164S
GHM2A3Q-R-10 KL1P D 4,2 G 1PBW200S
GHM2A3Q-R-11 KL1P D 5 G 1PBW246S
GHM2A3Q-R-13 KL1P D 5,8 G 1PBW328S
GHM2A3Q-R-16 KL1P D 6,7 G 1PBW430S
GHM2BK1-R-6-E1 KL1P D 7,5 G 1PBW580S
GHM2BK1-R-9-E1 KL1P D 9,2 G 1PR1,6
GHM2BK1-R-10-E1 KL1P D 11,5 G 1PR2
GHM2BK1-R-12-E1 1PR2,5
GHM2BK1-R-13-E1 ELI2-D-7.0 1PR3,3
GHM2BK1-R-16-E1 ELI2-D-8.2 1PR4,2
GHM2BK1-R-20-E1 ELI2-D-9.6 1PR5
GHM2BK1-R-22-E1 ELI2-D-11,4 1PR5,8
GHM2BK1-R-25-E1 ELI2-D-14,0 1PR6,7
GHM2BK1-R-30-E1 ELI2-D-16,1 1PR7,5
GHM2BK1-R-34-E1 ELI2-D-17,8 1PR9,2
GHM2BK1-R-37-E1 ELI2-D-21,0 1PR11,5
GHM2BK1-R-40-E1 ELI2-D-23,7 1PR1,6VMDI
GHM2BK2-R-6-E1 ELI2-D-25,7 1PR2VMDI
GHM2BK2-R-9-E1 ELI2-D-28,0 1PR2,5VMDI
GHM2BK2-R-10-E1 ELI2-D-35,0 1PR3,3VMDI
GHM2BK2-R-12-E1 ELI2-7.0 1PR4,2VMDI
GHM2BK2-R-13-E1 ELI2-8.2 1PR5VMDI
GHM2BK2-R-16-E1 ELI2-9.6 1PR5,8VMDI
GHM2BK2-R-20-E1 ELI2-11.4 1PR6,7VMDI
GHM2BK2-R-22-E1 ELI2-14.0 1PR7,5VMDI
GHM2BK2-R-25-E1 ELI2-16.1 1PR9,2VMDI
GHM2BK2-R-30-E1 ELI2-17.8 1PR11,5VMDI
GHM2BK2-R-34-E1 ELI2-21.0 1P
GHM2BK2-R-37-E1 ELI2-23.7 1P KA
GHM2BK2-R-40-E1 ELI2-25.7 1P VM HÀNH
GHM2BK4-R-6-E1 ELI2-28.0 K1P
GHM2BK4-R-9-E1 ELI2-35.0 KL 1P
GHM2BK4-R-10-E1 ELI2A-D-7.0 KF 1P
GHM2BK4-R-12-E1 ELI2A-D-8.2 1BK4
GHM2BK4-R-13-E1 ELI2A-D-9.6 1BK7
GHM2BK4-R-16-E1 ELI2A-D-11,4 1P BW
1P R

Sản phẩm bán chạy, tiêu điểm của Ms Hoa